Lausuntopalvelun hankintamenettely / OM

Oikeusministeriö valitsi Conversatum Oy:n vetämään Lausuntopalvelun hankintaa. Menetelmäksi muotoutui keskustelujen ja esiselvitysten pohjalta neuvottelumenetelmä. Lausuntopalvelun hankinta neuvottelumenettelyllä valmistui alkuvuodesta 2013. Conversatum Oy teki Lausuntopalvelulle sekä vaatimusmäärittelyn että hankinnan.

Lausuntopalvelulla lausuntokierroksista sujuvia ja läpinäkyviä

Sähköisen asioinnin ja demokratian kehittämisohjelmaan (SADe) kuuluva Osallistumisympäristö laajenee kovaa vauhtia. Hankkeen myötä kansalaisten osallistumismahdollisuudet ja eri tahojen vuorovaikutus päätöksenteossa lisääntyvät ja sähköiset palvelukokonaisuudet tarjoavat uudenlaisia toimintamalleja. Hankkeen tuloksia ovat mm. kansalaisaloite ja kuntalaisaloite, joiden määrittelyssä Conversatumkin on ollut mukana.

– Peruskonsepti, jossa sama taho tekee vaatimusmäärittelyn ja hankinnan on selkeä voimavara kilpailutuksen aikana. Tekijälle syntyy silloin asiasta syvempi ymmärrys ja työt tukevat ja tehostavat toisiaan, sanoo  oikeusministeriössä Osallistumisympäristö-hanketta vetävä Mikko Levämäki.

Neuvottelumenettelyn prosessi oli pitkä ja raskas, mutta lopputulokseen hankepäällikkö Levämäki on tyytyväinen.

– Lopputulos ratkaisee kaiken, kun päästään eri vaiheet läpi ja saavutetaan tulokset. Conversatumin kanssa se sujui hyvin, toteaa Levämäki, joka on tehnyt Conversatumin kanssa ennenkin yhteistyötä.

Tavoitekeskustelu konkretisoi työn

– Minulle tärkeää on päästä tuloksiin. Projektin alussa Conversatumin kanssa käyty keskustelu oli hyvä. Minun piti täsmentää tärkeimpinä pitämäni asiat projektissa. Korostui, että korostan aikataulussa saavutettavia tuloksia ja riittävää laatua, ei loputonta hiomista aikataulun kustannuksella.

Conversatumin konkreettinen työskentelytapa sopii Levämäelle. Aikataulusuunnitelma piti ja työnjako toimi.

Työpajoja pidettiin sekä asiakkaan tiloissa että Conversatumin hankkimassa tilassa. Asiakkaalle vieras paikka on usein parempi, silloin keskitytään asiaan, koska ei ole mahdollisuutta livahtaa omaan huoneeseen.

Sähköinen työtila on moderni paikka työskennellä

Neuvottelumenettelyn tekninen vuoropuhelu hoidettiin onnistuneesti sähköisessä työtilassa.

Yhteisessä kirjautumisella suojatussa työtilassa työstetään materiaaleja ja kaikki materiaali säilyy käden ulottuvilla aina ajankohtaisessa muodossa. Hyvästit liitetiedostoviidakoille!

Konsultointi on vuorovaikutusta asiakkaan parhaaksi

Osallistumisympäristö-hankkeen hankepäällikö Mikko Levämäki oikeusministeriöstä perustelee konsultin käyttöä hankinnassa. – Se oli perusteltua, koska konsultin voi olettaa tekevän hankintoja jatkuvasti, toisin kuin asiakas, jolle kyseessä on kertahankinta. Konsultin käyttö säästää meidän paukkuja! Hankinnassa konsultilla on se rutiini, mikä asiakkaalta puuttuu.

– Konsultointi on aina henkilösidonnaista, ihmisten välistä vuorovaikutusta riippumatta siitä, onko konsulttitoimisto iso tai pieni, muistuttaa Levämäki. Konsultin henkilö, asiantuntemus ja ennen kaikkea verkostot ratkaisevat paljon.

– Verkostojensa kautta konsultilla voi olla ehdokkaista arvokasta tietoa ja tuntemusta.

Conversatum hyödyntää asiantuntijaverkostoaan asiakkaan hyväksi, tässä tapauksessa julkisten hankintojen hankintamenettelyn osaamista.

– Ari-Matti Toivonen Walpaskonsultoinnista oli erinomainen kumppani ja tuki matkan varrella Conversatumin omien konsulttien lisäksi, sanoo hankepäällikkö Mikko Levämäki.

Inhimillisiä konsultteja – Conversatum