Hankesuunnitelma ja nykytilan määrittely

Kansalaisen osallistumisympäristö -hanke

Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman eli SADe-ohjelman tavoitteena on edistää kansalaisten ja yritysten sähköistä asiointia. Kesällä 2010 Oikeusministeriö tilasi Conversatumilta hankesuunnittelun.

Hankepäällikkö Mikko Levämäki, Oikeusministeriö:

Aikataulu oli tiukka, työ tehtiin kesän 2010 aikana. Työskentely oli aikataulu huomioiden tiivistä. Mutta suunniteltu aikataulu piti ja tavoitteet saavutettiin.”

Työpajoja pidettiin puolisen tusinaa kesäkuun alusta syyskuuhun. Conversatum ehdotti toiseksi työtavaksi verkkotyöskentelyä, jota myös käytettiin. Koin, että kaikki olivat sitoutuneita työhön, vaikka omaehtoinen työskentely vaatiikin aina erityistä motivointia.”

Iteroiva työstämistapa oli hyvä, samoin pidin hyvänä sähköisten työkalujen hyödyntämistä materiaalin jakamisessa ja työstämisessä, se oli motivoiva menetelmä.”

“Nyt olen erittäin tyytyväinen. Kokemus oli hyvin positiivinen ja lopputulos on laadukas.” Hyvin tehokas, pidin erittäin paljon heidän sitoutumisestaan. Conversatumin konsulttien sitoutumisaste oli hyvin korkea ja työskentely tehokasta.”

“Olen tyytyväinen. Olen tehnyt aiemmin vastaavia muissa ministeriöissä. Kokemus oli hyvin positiivinen ja lopputulos erittäin, erittäin laadukasta jälkeä.”

Uutta vaikuttavaa toimintaa – Conversatum