Arkkitehtitoimistosta asiantuntevaksi tilakonsultiksi

Arkkitehtitoimisto löysi toiminnalleen uuden suunnan Conversatumin vetämän tuotteistuksen avulla.

Toimitusjohtaja Mikko Marja-aho:

“2009 olimme päättäneet siirtää painopisteen perinteisestä suunnitteluarkkitehtityöstä tilakonsultointiin. Tiesimme, mihin tarpeeseen halusimme palveluja kehittää, mutta meillä ei ollut käytännön kokemusta tuotteistushankkeen läpiviemisestä. Itse itseä ohjaava tuotteistaminen on tosi vaikeaa, emme päässeet hankkeessa liikkeelle. Tarvitsimme tahon, joka toimisi ikään kuin sisäisenä tilaajana. Silloin löysimme Conversatumin ja asiat lähtivät kunnolla eteenpäin!”

“Tällä hetkellä yritys on huomattavasti tukevammalla pohjalla kuin ennen. Olemme kaksinkertaistaneet henkilöstömäärämme Conversatumin kanssa tehdyn tuotteistusprojektin jälkeen.”

Profiloinnilla selkeä palveluvalikoima ja kannattava toimiala

“Loppujen lopuksi yhteistyössä Conversatumin kanssa tehtiin paljon myös firman profilointia. Nyt tiedämme palvelumme, joita myymme! Työpajatyöskentely oli raskasta, mutta se pakotti meidät pohtimaan liiketoimintamalliamme ja johdatti uudelle tuottavalle toimialalle. Aiemmin uudistumissuunnitelmat hautautuivat arkipäivän töihin. Conversatumin konsultit innostivat ja johdattivat meidät ratkaisuihin.”

Maailma on monimutkainen, me teemme siitä selkeän – Conversatum