OmaTrafin konseptointi / Trafi

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi hoitaa eri liikennemuotoihin liittyviä viranomaistehtäviä. Trafi haluaa tarjota asiakkailleen ja sidosryhmilleen vaivatonta ja nopeaa asiointia, tähän liittyen Trafi luo OmaTrafi -konseptin, jonka suunnittelu tehtiin Conversatum Oy:n kanssa. Nyt syksyllä 2013 järjestelmä on toteutusvaiheessa valitun toimittajan kanssa.

Keskusteluista syntyi ehyt konsepti

Johtava asiantuntija Maaria Toikka Trafista katsoo konseptointiprojektin sujuneen hyvin.

– Aikataulu oli tiukka ja osui paljolti loma-aikaan, lisäksi osallistujat olivat sekä Helsingin että Rovaniemen toimipisteissä, mikä edellytti työpajoihin videoyhteyttä. Mutta työ saatiin aikataulussa tehdyksi ja  kilpailutuksen kannalta konseptointi tehtiin hyvään aikaan, toteaa Toikka.

Etätehtävillä ja työpajoilla materiaali haltuun

– Työpajoissa keskusteltiin kiihkeästi ja epäilytti, että miten tästä oikein saadaan kokonaisuus. Työpajan jälkeen Conversatumin kokoamissa materiaaleissa asiat oli kuvattu erinomaisesti, selkeästi jäsenneltynä ja helposti ymmärrettävässä muodossa – juuri noinhan me se sanottiinkin! Näin kuvailee projektin Trafin vastuuhenkilö Maaria Toikka työtä.

Projektin aikana materiaalia koottiin erilaisin metodein, tähän Toikka on tyytyväinen.

– Ennakkotehtävinä ennen työpajaa olleet lomakekyselyt olivat hyviä ja innostivat vastaamaan. Videoinnit-käyttöliittymä omalla projektilla elävöitti ja havainnollisti asiaa. Isot paperitulosteet työpajahuoneen seinällä helpottivat ja konkretisoivat asian käsittelyä työpajassa nopeasti vilahtavaa pp-esitystä paremmin. Kaiken kaikkiaan erilaiset mietityt oheisjutut antavat työhön paljon.

Keskustelu jatkui verkossa

Sähköinen google-ryhmätyötila oli loistava! Se on nykyaikainen tapa tehdä ryhmätyötä. Läpinäkyvyys ja kommentointimahdollisuus toimivat, keskustelua saattoi käydä dokumentilla, kiittelee Toikka.

Nyt Trafilla on avattu samalla idealla toimiva sisäinen sähköinen työtila.

Projektista vahva pohja jatkotyöskentelylle

– Hyvää työtä Conversatumilta kaikin puolin. Kaikki Conversatumin konsultit olivat hyviä asiantuntijoita ja heiltä tuli loputtomasti ideoita. Konsultit työskentelivät hyvin tosissaan ja aktiivisesti, aikaansaavia ihmisiä.

Oli helpottavaa, kun Conversatum hoiti viestinnänkin projektissa, se oli palvelua, sanoo Trafin johtava asiantuntija Maaria Toikka.

Trafissa edessä on palvelujen tarkempi kehittäminen, siihen OmaTrafi-konsepti toimii hyvänä pohjana eri osastoille. Conversatum Oy on tehnyt monenlaisia projekteja Trafille: konseptointia, palvelun kehittämistä, kilpailutusta, arkkitehtuurin kuvaamista. Johtava asiantuntija Maaria Toikka olisi valmis yhteistyöhön tulevaisuudessakin ja kehuu Conversatumilta saatua kilpailutustukea.

Saamme asiakkaan onnistumaan

– Conversatum