Vantaan kaupunki ottaa käyttöönsä järjestelmäkokonaisuuden, jolla hallitaan kaikkia kiinteistöhallinnan ydintoimintoja eri hallinnonaloilla. Conversatum Oy oli Vantaan tukena laajan järjestelmäkokonaisuuden vaativassa hankintaprosessissa. Merkittävää hankintaa tehtäessä oli huomioitava erilaisten käyttäjien järjestelmään kohdistuvat monenlaiset vaatimukset ja löydettävä järjestelmäkokonaisuudelle oikea ja luotettava toteuttaja.