VTV:lle vaatimusmäärittely vaalirahoitusjärjestelmän seurantaan

Projektina oli Valtiontalouden tarkastusviraston puolue- ja vaalirahoitusjärjestelmän seuranta, jonka käyttöönotto oli huhtikuun 2011 eduskuntavaaleissa. VTV tilasi Conversatumilta vaatimusmäärittelyn.

Ylijohtaja Esa Tammelin:

”Aikataulu määrittelylle oli äärimmäisen tiukka, hanke oli saatava valmiiksi kolmessa kuukaudessa realistisen kuuden kuukauden sijaan. Lainsäädännön keskeneräisyys lisäsi työn hankaluutta.”

Intensiivistä työskentelyä

”Työt aloitettiin viipymättä. Conversatumin konsultit tekivät hankkeesta riskiarvioinnin, jotta epäonnistumiset vältettäisiin.

Hanke toteutettiin yhteistyössä tilaajan kanssa workshopeissa ja työpajojen välillä Conversatumin konsultit valmistelivat asioita eteenpäin. Conversatumin konsultit antoivat hyviä ratkaisuehdotuksia, joiden avulla VTV teki tarvittavat päätökset. Säännöllisten kokousten ansiosta asiakas pysyi ajan tasalla ja aikataulut pitivät.”

Tulokset

”VTV saavutti kaikki projektille asetetut tavoitteet. Ainutlaatuista projektissa oli koko ajan vallinnut avulias, vastuuntunteva ja myönteinen yhteistyöhenki!”

Uutta vaikuttavaa toimintaa – Conversatum