Conversatum toimi projektin konsulttina. Työryhmässä oli edustajat useasta ministeriöstä ja asunto-osakkeisiin liittyvistä sidosorganisaatioista. Lopputuloksena syntyi laaja selvitys, jossa luodaan toimintamalli tulevalle sähköiselle asunto-osakerekisterille. Ympäristöministeriön teettämä selvitys Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamallista on luettavissa ympäristöministeriön sivustolla.