Osallistumiseen, vaikuttamiseen ja vaikuttavuuteen liittyviä hankkeita, joissa olemme olleet mukana:

  • Osallistumisympäristö
  • Kansalaisaloite
  • Lausuntopalvelu
  • Nuorten kanava
  • Tarkkailija
  • Harava
  • Asunto-osakerekisteri