Kampanja: Uudistamisen käynnistämisen palvelupaketti – 30%

Uudistuksen käynnistäminen

Uudistamishanke on aina yksilöllinen. Se on riippuvainen organisaation tilanteesta ja kypsyystasosta, hankkeeseen mukaan tulevista osapuolista ja sidosryhmistä sekä muista meneillään olevista tai käynnistyvistä hankkeista. Siihen liittyy aina tietty lähtötilanne, joka on huomioitava, sekä muutoksen tavoitteet, joihin  eri osapuolilla voi olla  eri näkemyksiä. Nykyään sähköiset palvelut ovat keskeinen osa organisaation toimintaa, jolloin lähes jokainen toiminnan uudistus liittyy sähköisten palveluiden uudistamiseen ja päinvastoin.

Uudistaminen voi tarkoittaa toiminnan kehittämistä, palvelumuotoilua, sähköisten palveluiden kehittämistä ja organisaation IT-arkkitehtuurin kehittämistä. Lisäksi se on aina muutosjohtamista ja yhden tai useamman hankkeen johtamista. Uudistamishankkeen käynnistäminen voikin tuntua haastavalta, koska huomioon otettavia näkökulmia on useita. Alussa kannattaa harkita, millä askelmerkeillä uudistus käynnistää, jotta keskitytään oleellisiin asioihin, tehdään oikeat perusvalinnat ja sitoutetaan eri osapuolet hankkeeseen.

Viime vuosina voimakkaasti esillä ollut aihe on ketterä kehittäminen. Se nähdään usein IT-projekteihin liittyvänä työtapana, mutta itse asiassa koko uudistamistyössä on mielekästä soveltaa ketterän toiminnan lähestymistapaa. On parempi suunnitella uudistaminen mielekkäiksi askeliksi, joista jokaisen jälkeen on saavutettu jotain ja suunnitelmaa voidaan myös tarvittaessa täsmentää – sen sijaan että yritettäisiin suunnitella koko muutoshanke kerralla alusta loppuun monoliittina.

Conversatumin uudistuksen käynnistäminen -palvelu auttaa asiakasta tunnistamaan juuri kyseisen uudistuksen ominaispiirteet ja löytämään ensimmäiset askeleet, jolla koko uudistaminen saadaan hallitusti käyntiin ja etenemään. Palvelu toteutetaan yhdessä asiakkaan vastuuhenkilöiden kanssa ja se viedään läpi 4-6 viikossa.

Palvelussa käydään läpi organisaation, osapuolten ja sidosryhmien tilanne, tavoitteet, muutosten ennakoidut vaikutukset, palveluiden kehittämisen ja palvelumuotoilun tarve sekä sähköisten palvelujen tilanne ja kehittämistarve. Palvelun lopputuloksena syntyy konkreettinen toimenpide-ehdotus uudistamisen käynnistämiseksi ja läpiviemiseksi.

Väliarviointi ja uudelleen suuntaaminen

Joskus uudistus on käynnistetty, mutta sen jatkoa on arvioitava kriittisesti. Esimerkiksi kehityshanke on viivästynyt, toimintaympäristö muuttunut tai alkuperäiset tavoitteet eivät enää päde sellaisenaan. Silloin kannattaa tehdä väliarvio uudistuksesta. Joskus kehittämishanke tai sen tuottamien muutosten käyttöönotto on voinut pysähtyä. Tällöinkin on harkittava, mitä uudistukselle tehdään.

Edellä kuvattua uudistamisen käynnistämistä voidaan soveltaamyös uudistuksen väliarviointiin ja sen uudelleensuuntaamiseen. Tällöin lähtökohtina huomioidaan myös kehittämishankkeen tila ja toimintaympäristön muutos. Lopputuloksena saadaan suositus siitä, mitä muuttuneessa tilanteessa kannattaa tehdä, miten sitouttaa eri osapuolet uuteen suunnitelmaan ja miten varmistaa uudistuksen tavoitteiden saavuttaminen.

Väliarviointi ja hankkeen uudelleen suuntaaminen arvion perusteella on myös resurssien kannalta järkevä ratkaisu.

Kampanjaetu on voimassa ennen 30.6.2018 tehtyihin tilauksiin.

Lähetä yhteystietosi oheisella lomakkeella, niin me otamme yhteyttä tai soita: Jaroslaw Skwarek, 040 536 5711.

10 + 9 =