Suomen ympäristökeskus ja Conversatum Oy ovat saaneet valmiiksi selvityksensä ratkaisuvaihtoehdoista, joilla rakennettuun ympäristöön liittyvät tietoaineistot saadaan tarkoituksenmukaisella tavalla tehokkaaseen käyttöön ja tukemaan päätöksentekoa. Tieto käyttöön, parempia päätöksiä (TIPPI) -selvitys tehtiin poikkeukselllisen laaja-alaisesti ja avoimesti tarjoten kaikille sidosryhmille mahdollisuus tulla kuulluksi ja työhön osallistuikin noin 50 eri organisaatiota. Projekti on esimerkki uudenlaisesta ja tuloksekkaasta yhteistoiminnasta yritys- ja julkisen sektorin välillä sekä selvitys- että toteutustyössä. Konkreettinen etenemissuunnitelma toimenpiteineen on laadittu, on päätösten aika. Selvitys kuuluu Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan piiriin.