Onnistuneita sähköisiä äänestyksiä ja vaaleja käydään jatkuvasti eri puolilla maailmaa. Sähköiset vaalit toimivat niin valtiollisissa, kunnallisissa kuin erilaisten organisaatioidenkin vaaleissa. Tietoturva, äänestyssalaisuus ja äänestäjien luotettava tunnistaminen ovat onnistuneet. Conversatum edustaa Suomessa luotettavia Scytl-vaalipalveluita.

Sähköinen äänestys on mahdollisuus. Maailmassa, jossa hoidamme sähköisesti pankkiasiamme, asioimme verkkokaupoissa, täytämme lomakkeet sähköisesti, jaamme materiaalia verkossa ja ylläpidämme ystävyyssuhteita sosiaalisessa mediassa, on luonnollista myös äänestää sähköisesti.

Sähköisten vaalipalvelujen etuja ovat kustannussäästöt, nopeus ja lisääntynyt äänestysaktiivisuus. Sähköinen äänestäminen on ainutlaatuinen mahdollisuus organisaatioille, joissa äänioikeutettuja on paljon maantieteellisesti hajallaan, kuten esimerkiksi ay-liikkeille tai osuuskunnille. Viime vuosina puhututtanut äänestysaktiivisuuden lasku voi kääntyä uudenlaiseksi aktiivisuudeksi sähköisen äänestysmahdollisuuden tarjoamisen myötä. Korkea äänestysprosentti antaa organisaation uusille päätöksille vahvan selkärangan.

Hallituksen kuntalain valmistelussa huomioidaan sähköinen äänestäminen ja kunnallisen kansanäänestyksen järjestäminen sähköisesti. Hallinto- ja kuntaministeri Virkkunen nostaa kuntalain kokonaisuudistuksen yhdeksi kärkitavoitteeksi kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistamisen. – On korkea aika päivittää kunnallinen osallistuminen tähän päivään, sanoo ministeri Virkkunen.

Conversatum edustaa Suomessa Scytl-vaalipalveluja. Scytlin innovaatiot ja patentoitu teknologia on useasti palkittu ja sen toimintavalmiita ja turvallisia välineitä käytetään monenlaisissa vaaleissa eri maanosissa. Scytl on myös EU.n vakituinen yhteistyökumppani. Lue lisää Vaalipalveluistamme.