“Osoite tarkasti, perille varmasti”, sanottiin joskus opastusjulisteessa. Samalla periaatteella voisi puhua tietojärjestelmiin ja niiden hankintaan liittyvistä käsitteistä. Kokoamme tähän artikkeliin vähitellen sanaselityksiä, joista toivomme olevan sinulle apua. Käsite voi olla tuttu ja useinkin käytetty, mutta silti sen tarkka merkitys voi olla vieras.

Tiekartta

Tiekartta (roadmap) on [toiminnan kehittämisessä] yleisluontoinen suunnitelma jonkin vision saavuttamiseksi. Kyseessä on yleensä vapaamuotoinen suunnitelma, joka ei ole vielä sisällä sellaista yksityiskohtaista toteutuksen suunnitelmaa kuten esimerkiksi hanke- tai projektisuunnitelmassa on. Sen tavoitteena on esittää pidemmän tähtäimen visio, periaatteita, linjauksia ja todennäköisiä välituloksia sekä usein aikaan tai asioiden välisiin suhteisiin liittyvä etenemiskaavio. Tiekarttaan voi sisältyä myös vaikuttavuuteen, hyötyihin, kustannuksiin tai toteutettavuuteen liittyviä arvioita.

Käyttöönotto

Käyttöönotto on tapahtuma, jossa uutta järjestelmää ja/tai menettelyä aletaan soveltaa [organisaation] toiminnassa. Järjestelmän [tai menettelyn] kehittämisen tai hankinnan näkökulmasta kyseessä on tilanne, jossa järjestelmä tmv. viedään tuotantokäyttöön. Käyttäjien [ja organisaation] näkökulmasta kyseessä on tilanne, jossa toimintaprosessin kulku ja/tai sitä tukevat välineet muuttuvat suunnitellusti ja hallitusti. Käyttöönotto voi edellyttää asennuksia, migraatioita tai koulutusta. Joskus [epäonnistuneesta] käyttöönotosta on mahdollisuus palautua takaisin aiempaan järjestelmään tai menettelyyn (rollback), mutta joskus palautuminen aiempaan ei ole mahdollista.