Ratkaisuja, konkreettisia tekoja, joilla hankala tai jumittunut hanke otetaan haltuun ja viedään menestyksekkäästi maaliin.

Iso pyörä pyörähtämässä liikkeelle, aikataulut painavat päälle, eri tahojen yhteistä näkemystä ei saada aikaan, projekti junnaa? Tilanteita, joissa painetta ja kustannuksia syntyy, mutta tuloksia ei, on koettu jokaisessa organisaatiossa. Kick off -palvelussamme tartutaan näihin ongelmiin, puretaan ne konkreettisilla toimenpiteillä ja rakennetaan etenemispolku tavoitteisiisi.

 

Toimenpiteet tilanteen mukaan

Asiakkaan sanoin: “Nyt tiedämme, millaisina kokonaisuuksina iso uudistushanke kannattaa tehdä. Olemme tehneet  pohjatyöt niin huolella, että tunnemme eri osa-alueet ja pystymme toteuttamaan uudistuksen siten että se hyödyttää eniten.” Tulevasta jättihankkeesta on tulossa tervetullut ja johdonmukainen uudistus, jonka takana on organisaation jäsenten helppo seistä, kun yhdessä on työpajoissa luotu yhteisymmärrys uudistuksen konkreettisista tavoitteista ja rajauksista. 

Toimenpiteet räätälöidään tapauskohtaisesti poistamaan toiminnan esteet ja työnnetään projekti kunnolla vauhtiin, koska tilanteet ja toimintaympäristöt ovat jokaisella ainutlaatuisia.

Teemme tarvittavat nivelkohdat ja valmistavat taustatyöt, jotka oikeasti auttavat tulevassa tai käynnissä olevassa hankkeessa.

Esimerkki Kick off -palvelustamme:

  1. Katsomme ensin yhdessä kokonaiskuvaa, reunaehtoja ja avainhenkilöiden sitouttamista.
  2. Teemme ehdotukset tarvittavista lisäselvityksistä ja toteutamme ne sovitusti. 
  3. Avainhenkilöt sitoutetaan mukaan osallistavilla menetelmillä ja saadaan aikaan yhteinen näkemys tavoitteista ja sisällöstä. 
  4. Uudistuksen laajuudesta riippuen suunnittelu voidaan tarkentaa vielä pienemmissä ryhmissä ja jälleen koota yhtenäiseksi kokonaiskuvaksi. 

“Conversatum on tarttunut juuri siihen, mihin apua tarvittiin!”