Kuinka verkoston rakentamisen avulla voidaan luoda menestyvä liiketoimintamalli?

Conversatumin perustajien luoma toimintamalli on tarjonnut tutkimusmateriaalia Aalto-yliopistossa tekeillä olevaan Jaakko Wegeliuksen tutkimukseen, jota esiteltiin Espoossa pohjoismaisessa tuotantotalouden tutkijaseminaarissa (SCIEM2014 ja ScAIEM PhD workshop) 17.-18. marraskuuta.

Verkosto

Palvelujen kannattava tarjoaminen edellyttää toimivia markkinoita ja verkostoja. Miten rakentaa itselle kannattava arvoverkosto ja arvoverkostossa sellainen asema , joka hyödyttää kaikkia ja tarjoaa liiketoimintaetuja? 

Verkosto tulee tarkistaa säännöllisesti yrityksen tarjooman ja toiminnan kehittyessä vastaamaan ajankohtaisia tavoitteita. Hyödyt eivät välttämättä löydy tuotteen toimitusverkoston ja yksinkertaisen asiakasketjun vaan intressiverkoston kautta, johon osallistumiseen jokaisella verkoston jäsenellä on omat intressinsä.

Nyt Aalto-yliopistossa työn alla oleva tutkimus analysoi kahdeksaa toiminnan kehittämisen ja palveluiden tuotteistamisen tapausta ja sitoo ne alan tieteelliseen viitekehykseen. Tutkimus punoo siteen yrityselämän ja teoreettisen tutkimuksen välillä ja osoittaa, millaisia mahdollisuuksia oikeanlainen arvoverkoston hallinta voi tarjota. Verkoston rohkea rakentaminen luo pohjan uudenlaiseen ansaintalogiikkaan.

Millaisia ratkaisuja Conversatum tarjoaa tuotteistukseen ja liiketoiminnan kehittämiseen?