Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Conversatumin yhteinen tutkimushanke Tieto käyttöön, parempia päätöksiä (TIPPI) on valittu valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan tutkimukseksi osa-alueeseen Parempi päätöksenteon tietopohjan kokonaiskuva.

SYKE on toteuttanut ennakkoluulottomasti korkeatasoisia digitaalisia palveluita kansalaisille ja sidosryhmilleen ja Conversatumilla on vahva kokemus myös julkishallinnon sähköisten palveluiden suunnittelusta ja kehittämisestä. Yhteisen tutkimushankkeen myötä arvioidaan ratkaisuvaihtoehtoja, joilla rakennettuun ympäristöön liittyvät tietoaineistot saadaan tehokkaasti hyödynnettäviksi. Vaihtoehdoissa esitellään mm. tiedontuotannon sisältöihin, prosesseihin, yhteistyöhön, vastuisiin sekä yhteisiin käytäntöihin liittyviä ehdotuksia. Lopputuloksena syntyvät tilannekuvaratkaisut soveltuvat monille yhteiskunnan aloille.

Keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat mm. yritysten ja julkisen sektorin tarkoituksenmukainen yhteistyö, nykyisen tiedontuotannon yhteiskunnallinen hyödyntäminen, avoimen tiedon mahdollisuudet ja sähköisten palvelujen sisältöjen vastaavuus yhteiskunnan tarpeisiin. Conversatum ja SYKE käyttävät tutkimuksen toteuttamisessa vuorovaikutteisia ja sidosryhmiä huomioivia konkreettisia työskentelymenetelmiä. Tutkimuksen lopputulokset ovat valmiit loppuvuodesta 2016.