Conversatumin tapa tehdä asiakkaalleen tuotteistusta kiinnostaa: menetelmä on mukana Aalto-yliopistossa työn alla olevassa tutkimushankkeessa.

Conversatumin tuotteistusmallissa tuotteistettavia palveluita lähestytään monesta eri näkökulmasta. Palveluiden tuottamisen ja toimittamisen koko kaari, liiketoiminta ja myynti tutkitaan ja rakennetaan tuotteistus kokonaisuuden pohjalta. Olennaista on tunnistaa asiakkaan todelliset tarpeet ja rakentaa tulevaisuuuden toimintamalli niihin perustuen. Lue lisää tuotteistuksesta.