Uudella digipalvelulla voidaan avata organisaatiolle aivan uudenlainen toimintaympäristö ja ansaintamahdollisuus. Teknologia on vain yksi osa uudistusta, tulokset ja onnistuminen rakennetaan suunnitteluvaiheessa sidosryhmäyhteistyössä. Tässä, jos missä, pätee tuttu sanonta Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

  1. Hahmota kokonaisuus (ekosysteemi ja sen toimintamalli) ja suunnittele sen perusteella uuden toiminnan mukaiset palvelut. Vasta näiden jälkeen mietitään uuden toiminnan organisointi (prosessit ja resurssit) ja siihen tarvittavat tietojärjestelmät. Tarve palvelulle ja käyttäjälähtöisyys ovat avainasemassa.
  2. Palvelun käyttäjä haluaa ratkaista koko ongelmansa. Palvelut suunnitellaan käyttäjän tarvitseman kokonaisuuden näkökulmasta, ei palvelua tuottavan yhden organisaation näkökulmasta, koska asiakkaan saama palvelu voi koostua usean verkoston toimijan tuottamasta osasta.
  3. Tutki, mitä palvelun asiakas tekee, miten tämä on vuorovaikutuksessa palvelun tuottajiin ja mitä tapahtuu eri palveluntuottajien omissa prosesseissa Minkä palveluiden kanssa uuden palvelun tulee pystyä integroitumaan? Tässä kohdassa huomioidaan tietotekniikan vaihtoehdot ja mahdollisuudet uuden toiminnan mahdollistajana.
  4. Ota paikkasi ekosysteemissä ja arvoverkostoissa jo nyt. Kun uutta toimintaa suunnitellaan yhdessä verkoston jäsenille sopivaksi, löydetään tehokas toimintamalli, josta on tuottavuushyötyä kaikille osapuolille. Tällöin koko ekosysteemi sitoutuu uuteen toimintaan ja osallistuu sen suunnitteluun. Osallistavat työskentelymenetelmät mahdollistavat kaikkien tulevan kuulluiksi.
  5. Omin voimin vai asiantuntijan kanssa? Digitalisointi on organisaatiolle strategista liiketoiminnan kehittämistä. Ketteräkin kehittäminen kannattaa tehdä projektina, jolla on tavoite, aikataulu ja johdon tuki, samoin mukana tarvittavat organisaation sisäiset ja ulkopuoliset tahot. Omien palveluiden ja toimintaympäristön paras tuntemus on omassa organisaatiossa. Sen sijaan apua kannattaa pyytää itse hankkeen toteuttamiseen ja ohjaamiseen tavoitteeseen asiantuntijoilta, joilla on hyviä referenssejä ja kokemusta vastaavien digitalisointihankkeiden läpiviennistä. Conversatumilla on vankka kokemus sekä julkishallinnon digitalisointihankkeista että yksityisen sektorin arvoverkostoista. Kysy lisää