Hallinto- ja erityistuomioistuimet  käsittelevät vuosittain noin 30 000 asiaa, jotka koskevat suurelta osalta yksittäisiä kansalaisia. Oikeusministeriön Hallinto- ja erityistuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentinhallintajärjestelmän kehittämishanke HAIPAlla tullaan helpottamaan merkittävästi kansalaisen asiointia viranomaisten kanssa, mahdollistamaan sähköinen yhteistyö muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa sekä kehittämään hallintotuomioistuinten työtapoja. HAIPA-hankkeessa on edetty ja saavutettu tavoitteet aikataulussa: vaatimusmäärittelyt valmistuivat syksyllä 2017 ja kaikki kilpailutukset ovat valmiina tänä keväänä.