Conversatumin lokakuun tilaisuudessa oli lähes kolmekymmentä oman alansa asiantuntijaa pohtimassa lainsäädännön vaikuttavuuden tutkimista sekä sähköisten palveluiden hyödyntämistä ja huomioimista lainsäädännössä. Koolla oli ennakkoluulottomia virkamiehiä, muutoksentekijöitä –  innostavaa ja voimaannuttavaa vuorovaikutusta! 

Conversatumilla on kokemusta uudenlaisesta toimintamallista, jossa lainsäädännön, tietojärjestelmien ja toimintamallien kehittämistä tehdään yhdessä kaikkien sidosryhmien kanssa. Menetelmä huomioi eri käyttäjäryhmien tarpeet heti suunnittelun alusta lähtien, poistaa päällekkäisyyksiä, keventää lausuntokierrosten aiheuttamia muutoksia ja tehostaa uuden palvelun käyttöönottoa.

Kansanedustaja Mikael Jungner käsitteli lainsäädännön ja digitalisaation yhteistyötä eduskunnassa. Onko toimintamalleissa kehittämisen varaa? Dynamiikka hukassa? Entä vuorovaikutuksessa ja toisten kuulemisessa? Kuinka kaikkien oikeista mielipiteistä saadaan jalostettua hyvä lopputulos lain muodossa? Digitalisoituminen on kaikille kansalaisille arkipäivää elämän eri osa-alueilla, tämän tulisi näkyä myös eduskuntatyössä ja muussa julkishallinnossa. Tuomitsemisen sijaan uteliaisuutta ja rohkeutta tukea uusia asioita!

Lainsäädäntökö esteenä uudistuksille? kysyi Sitran vanhempi neuvonantaja Mirjami Laitinen, jolla on vankka vuosikymmenien kokemus toimimisesta virkamiehenä valtionhallinnossa. Normiuskollisuutemme saattaa lukita mielen ja estää luovan toiminnan  ja jopa oikeuttaa alisuoriutumisen, sanoi Laitinen. Pahimmassa tapauksessa normit voivat vievät voimavarat itse palvelulta. Laitinen muistutti kuitenkin normistolla olevan silti oma tärkeä tehtävänsä ja niiden on ajateltu olevan kaikkien parhaaksi. Lainsäädäntömuutokset aiheuttavat eniten toiminnan ja tietojärjestelmien muutoksia. Sudenkuoppina tässä usein on se, että poliittinen päättäjä ei saa riittävästi oikea-aikaista tietoa lainsäädännön ja tietojärjestelmien välisestä riippuvuudesta ja se, että lainsäädäntö erillisenä toteutuksena johtaa helposti epätarkoituksenmukaisiin toimintajärjestelyihin ja kalliisiin tietojärjestelmäratkaisuihin.

Muuttuvassa toimintaympäristössä ollaan joustavia ja valmiita muuttamaan toimintatapoja, kannustetaan kyseenalaistamaan, otetaan lainvalmistelu osaksi kokonaisuudistusta ja otetaan kehitystyöhön kaikki osalliset – myös asiakas. Julkinen hallinto on kansalaista varten.

Ylitarkastaja Heini Huotarinen ja koulutussuunnittelija Jyrki Pirkkalainen oikeusministeriöstä kertoivat nyt käytössä olevan Lausuntopalvelun ensimmäisistä toimintakuukausista. Heini Huotarinen hoiti ensimmäisenä lausuntopyynnöt uudella palvelulla ja oli enemmän kuin tyytyväinen saamiinsa tuloksiin. Palvelu mahdollistaa askarruttavimpien kohtien kysymisen suorilla kysymyksillä, kohdistaminen on aiempaa helpompaa, mutta toisaalta palvelua voi käyttää myös perinteisen lausuntopyynnön tapaan hyödyntäen ainoastaan palvelun tekniset ominaisuudet.

Lausunnonpyytäjien kannattaa tarttua Lausuntopalveluun, käyttäjien myötä käyttäjäkokemus saadaan koko ajan paremmaksi. Otakantaa.fi -palvelu muodostaa oivallisen parin Lausuntopalvelun kanssa ja tarjoaa kansalaisten osallistumiselle sekä kansalaisten ja julkishallinnon vuoropuhelulle modernit työkalut.