Kokonaisarkkitehtuurin laatua, siihen sitoutumista, ja tulosten hyödyntämistä on mahdollista parantaa vahvistamalla vuorovaikutusta ja viestintää. Vaikka IT:n ja toiminnan edustajat ovat mukana arkkitehtuurityössä, käytetyt termit ja kuvat eivät aina ole kaikille selviä ja saattavat vaikeuttaa osallistumista. Kokonaisarkkitehtuuri on systemaattinen lähestymistapa organisaation toiminnan ja sen rakenteiden jäsentämiseen, kehittämiseen ja hallinnoimiseen (JHS 179). Kokonaisarkkitehtuurissa arkkitehdin tyypillinen tehtävä on auttaa liiketoimintaa visiosta, strategiasta ja toiminnasta johdettavien toiminnan kehittämiskohteiden ja liiketoimintavaatimusten kuvaamisessa.

Arkkitehdin monta roolia

  • Valmentaja, joka auttaa asiakasta, “valmennettavaa”, ymmärtämään harjoituksen tavoite, tapa ja seuraus.
  • Varmistaja, joka varmistaa, että liiketoiminnan vaatimukset täyttyvät tietojärjestelmillä ja teknologiavalinnoilla.
  • Tulkki, joka auttaa IT:tä ymmärtämään liiketoiminnan vaatimuksia.
Vaikka kokonaisarkkitehtuurin mallit ja menetelmät ovat tiukan strukturoituja, sen työstäminen kyllä sallii mielikuvituksen käytön eikä arkkitehdin siksi kannata väheksyä epämuodollisiakaan lähestymistapoja. Syksyn SYTYKE-risteilyllä haastoimme osallistujat löytämään keinoja termien avaamiseen johdolle ja operatiivisen toiminnan asiantuntijoille ja toteutimme Atrain-ryhmittymän puheenvuoron ryhmätyönä. Tuloksia on esitelty myös Sytyke-lehdessä 4/2016.

Kokonaisarkkitehtuuri

Johtoportaalle kannattaa kertoa, kuinka hyödyntää kokonaisarkkitehtuuria työkaluna (liike)toiminnan kehittämiseen, kokonaiskuvan saamiseen ja riippuvuuksien ymmärtämiseen. Substanssiasiantuntija lähestyy asiaa oman toimintansa ja substanssiosaamisen kautta, joten kerro, miten kokonaisarkkitehtuuri auttaa häntä ymmärtämään oman työnsä merkityksen niin asiakkaille kuin organisaatiollekin.
  • Kone, joka voidaan purkaa osiin
  • Rubikin kuutio, jossa on erilaisia yhteen toimivia tarkastelunäkökulmia ja -tasoja
Kuva Sadun artikkelista Sytyke-lehdessä 4/2016

Kuva Sadun artikkelista Sytyke-lehdessä 4/2016

Prosessit ja prosessien välinen vuorovaikutus

Jokapäiväisten, konkreettisten tekojen kuvaamisen kautta pääsee toiminnan edustajan kanssa kiinni prosesseihin ja niiden väliseen vuorovaikutukseen. Arkkitehdin kannattaa suhteuttaa prosessien kuvaukset ja kuvaustaso tilanteeseen, tarpeeseen ja vastaanottajan rooliin. Onko kaiken oltava näkyvillä vai riittäisikö vain olennainen?
  • Liisa Laskuttaja, mitä teet työssäsi? Millä välineillä? Millä tiedoilla? Mistä tiedot tulevat, minne menevät?
  • Notaatiovapaus

Käsitemalli

Ymmärrettävä kieli ja tutut asiat johdattavat toiminnan edustajia käsitemallin äärelle ja ymmärtämään käsitemallin idean. Liikkeelle voidaan lähteä tutusta arkimaailmasta: lemmikki – ihminen – henkilö – Liisa.
  • Käsitteiden YYA – Ymmärrettävät Yhteiset Asiat

Haaste on heitetty!

Me Atrain-ryhmittymässä haastamme kaikki keksimään, kehittämään ja jakamaan hyviä ideoita kokonaisarkkitehtuurin käsitteiden avaamiseen. Tässä kirjoittajan panos haasteeseen:
  • Viitearkkitehtuuri on toistettavissa olevan toiminnan tai tietojärjestelmän yleinen malli. Sitä voisi verrata ompelimon käyttämiin kaavoihin. Housujen peruskaavalla saat tehtyä housut. Kaava on aina kuitenkin sovitettava asiakkaan mukaan, esim. malli (shortsit / pitkälahkeiset housut), koko tai taskujen määrä.  Housun kaavaa käyttämällä et kuitenkaan koskaan saa tehtyä puseroa.

Satu Pajuniemi

satu.pajuniemi@conversatum.fi