Onnistunut digipalvelu vaatii syntyäkseen uudenlaista ajattelua ja intoa uuden löytämiseen! Digitalisointi ei ole vain tekniikkaa, vaan se edellyttää yrityksen koko toimintaympäristön ja verkoston uudelleen analysoimista. Analysoinnin myötä selviää yrityksen oma asema ja eväät, joiden varaan  rakentaa hallittu kehityspolku eli palvelustrategia. Verkostoanalyysin kautta löydetään tavat päästä verkoston veturiksi ja kannattavan digitaalisen palveluvalikoiman osat, kertoi Conversatumin Jaroslaw Skwarek monien projektien tuomalla tiedolla ja kokemuksella.

Kansallinen palveluväylä on iso julkishallinnon digipalveluhanke, jonka kautta julkisen hallinnon toiminta tehostuu, julkisten palveluiden laatu paranee ja jonka avulla eri sektoreita yhdistävänä palveluna yritykset voivat luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia, selosti VM:n koordinoiman Kansallisen palveluväylän hankejohtaja Pauli Kartano Palveluväylän tavoitteita ja ajankohtaista tilannetta.

Conversatum kokosi seminaarissaan saman paneelipöydän ääreen sähköisen asunto-osakerekisterin kehittämistyössä mukana olevia tahoja, edustettuina olivat mm. ympäristöministeriö, Finanssialan Keskusliitto ja Vero, jotka  korostivat asunto-osakerekisterin olevan ainoita suomalaisia ei-digitaalisia rekistereitä ja sen sähköistämisen välttämätöntä.

-Sähköisen rekisterin tarjoamat hyödyt ja säästöt ovat eri osapuolille ilmeiset, puhumattakaan sen tarjoamista uusista liiketoimintamahdollisuuksista. Sähköistä asunto-osakerekisteriä on kehitetty toistaiseksi Suomessa vielä harvinaisella tavalla yhteistyössä eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa huomioiden mm. lainsäädännölliset tarpeet jo varhaisessa vaiheessa, kertoo Conversatumissa rekisterin kehittämisprojektia vetävä Jaakko Wegelius.