Ympäristöministeriön johdolla toteutetut Rakennetun ympäristön sähköiset asiointipalvelut ovat aimo harppaus digitaalisen yhteiskunnan ja sähköisen demokratian rakentamisessa. Rakennetun ympäristön palveluiden kehittämishanke RYPK:ssä on onnistuttu toteuttamaan ja ottamaan käyttöön määräajassa  Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe) osakokonaisuus, jolla parannetaan merkittävästi asumiseen ja ympäristöön liittyvää asiointia ja voidaan valtakunnallisestikin yhdenmukaistaa ja taata palvelun taso.

Palvelut on rakennettu ennakkoluulottomasti yhteistyössä eri tahojen kanssa. Peruspilareina hankkeessa ovat olleet käyttäjälähtöisyys,  avoimuus, avoin lähdekoodi ja halu tarjota kansalaiselle, palvelun käyttäjälle, innostava ja sujuva asiointi. Saimme nähdä, kuinka sitoutuneesti ja aktiivisesti  kehitystyöhön mukaan otetut sidosryhmät osallistuivat. Näin rakennetaan toimiva digitaalinen Suomi!

Osallistumisemme palveluiden suunnitteluun ja hankintaan on vahvistanut näkemystämme digitalisoinnin välttämättömyydestä ja merkityksestä niin kansantalouden, kansalaisen kuin menestyvän liiketoiminnankin kannalta. HaravaLiiteri, Lupapiste, ja Tarkkailija ovat käytössä ja avaavat oven uudelle. Lisätietoa rakennetun ympäristön toimivasta digitaalisesta asioinnista näet ympäristöministeriön tiedotteesta.