Conversatum toteuttaa parhaillaan yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa  tutkimushanketta  Tieto käyttöön, parempia päätöksiä (TIPPI), jonka tavoitteena on saada rakennettuun ympäristöön liittyvät tietoaineistot tehokkaasti hyödynnettäviksi. Tietovarantojen avulla voitaisiin luoda monenlaisia uusia palveluita ja osallistumistapoja. Lue Sateen varjolla -blogista, mitä jo olemme tehneet ja kuinka hanke etenee syksyn aikana. Tutkimus kuuluu valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan osa-alueeseen Parempi päätöksenteon tietopohjan kokonaiskuva.