Sähköisen asunto-osakerekisterin palvelukonseptin rakentaminen on saatu valmiiksi. Palvelukonsepti, rautalankamallit, palvelupolut ja prosessit on ladattavissa hanketta vetävän ympäristöministeriön sivuilta.  Palvelukonsepti on rakennettu keväällä 2014 valmistuneen toimintamallin selvityksen pohjalle. Konseptointityötä on tehty poikkeuksellisen monien sidosryhmien kanssa yhdessä ja varmistettu siten eri tahojen tarpeiden huomioiduksi tuleminen heti hankkeen alusta alkaen.

Sähköisen asunto-osakerekisterin toteutumisen myötä saataisiin digitalisoitua asunto-osakkeisiin liittyvät tiedot ja toimenpiteet ja saavutettaisiin mittavia taloudellisia ja ajallisia hyötyjä sekä yksityishenkilöille että organisaatioille toiminnan tehostuessa.