Ympäristöministeriön teettämä selvitys Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamallista on luettavissa ympäristöministeriön sivustolla. Isossa työryhmässä oli edustajat  useasta ministeriöstä ja asunto-osakkeisiin liittyvistä sidosorganisaatioista, Conversatum toimi projektin konsulttina. Lopputuloksena syntyi laaja selvitys, jossa luodaan toimintamalli tulevalle sähköiselle asunto-osakerekisterille. Mallin mukaan rekisteri jaetaan Asunto-osakkeiden omistajarekisteriin ja Asunto-osakkeiden tietorekisteriin, jotka rakennetaan vaiheittain. Selvityksen toimintamallilla asunto-osakkeisiin liittyvät asiat ja tiedot voitaisiin saada sähköisiksi jo lähivuosina. Uusi rekisteri helpottaisi asuntotietojen käsittelyä, parantaisi tietojen ajantasaisuutta  ja mahdollistaisi uusia toimintamalleja, kuten sähköisen asuntokaupan.