Luonnonvarakeskus (Luke), Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Conversatum saivat juuri valmiiksi selvityksen, jossa konseptoitiin mallia sähköiselle ravinnetietokannalle, jonka avulla voitaisiin hallita maatalouden vesistökuormitusta ja vähentää sitä. Conversatum huolehti selvitystyön projektinhallinnasta, fasilitoinnista, työpajoista ja työskentelymenetelmistä SYKEn ja Luken vastatessa tuoreimman tutkimusmateriaalin huomioimisesta ja alan parhaiden asiantuntijoiden kuulemisesta työssä. Kaikkien asiaan liittyvien sidosryhmien vuorovaikutteisen osallistumisen ansiosta lopputulokset ja hahmotellut toimintamallivaihtoehdot ovat realistisia ja kaikkia palvelevia. Lopputulosten pohjalta kehitystyötä on hyvä jatkaa. Lue lopputuloksista lisää täältä.

Suunnitellulla valtakunnallisella tietokannalla voidaan paikkatietopohjaista ravinnetietokantaa käyttää viljelyn tukena, pelloilta vesistöihin tulevan ravinnekuormituksen arviointiin ja ympäristösuojelutoimenpiteiden kohdentamiseen.  Projekti kuuluu Suomen Kulttuurirahaston Samassa vedessä -hankkeeseen.