Conversatum on tänä syksynä astunut kohti virtuaalimaailmaa ja pohtinut, kuinka organisaatiosta saadaan yhä parempi oikein toteutetun organisaatiomuutoksen avulla.

Virtuaalitodellisuus tarjoaa organisaatioille erinomaisen tilaisuuden parantaa asiakaspalveluaan.
Conversatum suunnitteli julkishallinnon organisaatiolle panoraamatoteutuksen, jonka avulla organisaation asiakkaat ja sidosryhmät saavat autenttista tietoa organisaatiosta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista.

Hyvin hoidettu organisaatiomuutos selkeyttää työn tekemistä, parantaa työmotivaatiota ja tarjoaa taloudellisia hyötyjä. Syksyn aikana Conversatum on rakentanut uudenlaista järkevään yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen perustuvaa organisaatiota kahden valtionhallinnon organisaation kanssa. Työn pohjana on ollut huomioida organisaatioiden vahvuudet ja mahdollisuudet ja yhdessä asiakkaan kanssa työstää uusi, tarkoituksenmukainen ja kaikkia palveleva organisaatio.