Viite-, kohde- ja kokonaisarkkitehtuurit, palveluiden analyyttinen ja moninäkökulmainen tuotteistaminen, uusien toimintojen suunnittelu, vaatimusmäärittely, hankinnan valmistelu, hankinta ja kilpailutus sekä muutoksen ketterä ja hallittu toteuttaminen ovat työkaluja, joilla voit varmistaa organisaatiosi menestyksen ja taloudellisen kannattavuuden. Kenen vastuualueeseen organisaatiossasi nämä kuuluvat? Liiketoiminnan johdon ja IT-asiantuntijoiden yhteistyöllä ja molempien asiantuntemuksella aikaansaadaan tulokset, jotka hyödyttävät kaikkia, ovat taloudellisesti järkeviä ja joihin kaikki sitoutuvat. Conversatum on kokenut ja asiantunteva sillanrakentaja, joka ymmärtää molempien osapuolten näkemykset ja pystyy rakentamaan niiden pohjalta toimivat lopputulokset. Toimimme myös tuloksellisessa vuorovaikutuksessa ulkopuolisten sidosryhmien ja mm. järjestelmätoimittajien kanssa aina asiakkaamme etua valvoen.