Tiedonhallinta pakettiin!

”Ote, Hallinta, Malli, Niskalenkki

– näillä painimme tiedonhallintasi voittoon”

Conversatum

OTE

Tiedonhallinnan kartoitus

alk. 5 970 €

Tiedonhallinta otteessa? Onko tiedonhallinnan kokonaiskuva sellainen, joka mahdollistaa tehokkaat prosessit ja toiminnot? Saatko prosessit toimimaan tehokkaasti vai onko ”löysää”?

Ratkaisumme

 1. Analysoimme organisaatiosi tilanteen ja huomioimme toiminnan luonteen.
 2. Suunnittelemme kanssasi mielekkäät tavoitteet ja esitämme toimenpiteet.
 3. Saat suosituksen siitä, miten ensimmäiset tavoitteet saavutetaan ja miten jatkaa eteenpäin.

Tulokset

Lopputulosdokumentit ovat todelliset tulevaisuutesi rakennusoppaat!

 • Tilanneanalyysi
 • Etenemissuunnitelma
 • Etenemissuunnitelma: konkreettiset toimenpiteet
 • Etenemissuunnitelma: tehtäväjärjestys

Hyödyt sinulle

 • Kartoituksissa on huomioitu juuri sinun organisaatiosi erityispiirteet.
 • Tavoitteet ovat tarkoituksenmukaiset ja mielekkäät
 • Etenemissuunitelma tukee tavoitteiden saavuttamista johdonmukaisesti ja tuottaa hyötyä koko ajan

Tiedonhallintalaki

Miltä osin teidän on huomioitava tiedonhallintalaki?

Kartoitamme tiedonhallintalain edellyttämät konkreettiset toimenpiteet organisaatiossasi ja laadimme toteutussuunnitelman, nopeasti ja luotettavasti. Nyt on hyvä hetki varmistaa toimenpiteet!

HALLINTA

Täsmäratkaisu

alk. 6 520 €

Toteuta vain se, mitä tarvitset. Hallinta-paketissa teemme sinulle juuri ne dokumentaatiot ja kuvaukset, jotka tarvitset toimintaasi nyt. Halutessasi voit sitten vaivattomasti jatkaa täsmäratkaisulla alkanutta kehitystyötä välietappi ja osakokonaisuus kerrallaan.

Tulokset

 • Tiedonhallintalain edellyttämät kuvaukset
 • Tiedonhallinnan peruskuvaukset:
 • käsitteet
 • päätietoryhmät
 • tietovirrat
 • loogiset tietovarannot

Hyödyt

 • Toiminnan johtaminen perustuu ajantasaista todellisuutta vastaaviin luotettaviin nykytilan kuvauksiin 
 • Tulokset hyödynnettävissä toimintaan nopeasti, jopa kahdessa viikossa projektin aloittamisesta
 • Ratkaisu ei edellytä muita taustaprojekteja, koska kuvaukset perustuvat jo olemassa oleviin palvelu- ja prosessikuvauksiin

MALLI

kehittämisen pilottiratkaisu

alk. 10 300 €

Pilotti peliin ja kehitystyö käyntiin! Valitse osa-alue, teemme sille tarvittavat peruskuvaukset ja annamme teille mallin jatkaa kehitystyötä itsenäisesti. Organisaatiossa on usein taitoa itsenäiseen tietoarkkitehtuurin kehittämiseen, kun vaan päästään liikkeelle. Selkeä ja korkealaatuinen pilotti toimii suunnannäyttäjänä ja esimerkkinä omalle jatkotyöllenne, jota teette teille sopivimpaan  tahtiin.

Tulokset

 • Malli tietoarkkitehtuurin kehittämistyöhön
 • Kuvaukset pilotiksi valitulta osa-alueelta
 • Välineet työn itsenäiseen jatkamiseen

Hyödyt

 • Pilotiksi valitun toimialan kuvaukset on olemassa
 • Omalle organisaatiolle tehdyt mallit ja etenemissuunnitelmat helpottavat työn jalkauttamista koko organisaatioon pienin, mutta tuloksellisin askelin.
 • Mahdollistaa organisaation oman tiedonhallinnan kehittämisen itselle sopivimmassa aikataulussa

NISKALENKKI

Räätälöity kehittämispaketti tiedonhallintaan

Koko tiedonhallinta kuntoon! Hallinnassa oleva tiedonhallinta lisää taloudellisia voimavaroja ja parantaa johtamista.

Tulokset

 • Kaikki tiedonhallintalain edellyttämät kuvaukset
 • Tiedonhallinnan peruskuvaukset
  • käsitteet
  • päätietoryhmät
  • tietovirrat
  • loogiset tietovarannot

Hyödyt

 • Toiminnan johtaminen perustuu nykytodellisuutta vastaaviin luotettaviin nykytilan kuvauksiin 
 • Tulokset hyödynnettävissä toimintaan nopeasti, jopa kahdessa viikossa projektin aloittamisesta
 • Ratkaisu ei edellytä muita taustaprojekteja, koska kuvaukset perustuvat jo olemassa oleviin palvelu- ja prosessikuvauksiin

Ota yhteyttä ja keskustellaan, miten teillä kannattaa edetä.