Tammikuussa Conversatumissa on saatu päätökseen kaksi tutkimushanketta: Valtioneuvoston tutkimustoiminnan piiriin kuuluva ja SYKEn kanssa yhdessä toteutettu rakennetun ympäristön tietoaineistojen käytön tehostamista tutkinut Tieto käyttöön, parempia päätöksiä (TIPPI) ja Conversatumin toimitusjohtajan Jaakko Wegeliuksen lisensiaattityö Business Network Re-Design during the Commercialization of B2B Innovations, joka käsittelee yritysten mahdollisuuksia hyödyntää  liiketoimintaverkostoja innovaatioiden kaupallistamisen yhteydessä. Mallia on jalostettu Conversatumissa jo vuosia ja sitä käytetään asiakastyössämme.