Kevätseminaarissamme Uudistamisen askelmerkit käsittelimme uudistushankkeita, niiden aloittamista, läpiviemistä ja oman lähtötilanteen ja omien todellisten tarpeiden huomioimista työssä. Jokainen hanke on ainutlaatuinen mahdollisuus toiminnan kehittämiseen, ei vain esim. uuden järjestelmien hankintaa. Oikeusministeriön HAIPA-hankkeen ja Tukesin KemiDigi-hankkeen vetäjät kertoivat , kuinka heidän hankkeensa on johdonmukaisella työskentelyllä ja tavoitteellisella suunnittelulla saatu etenemään aikataulussa ja kustannusraameissa. Hyviä ajatuksia, hyviä keskusteluja!