Verkostojen rakentaminen, yhteiset periaatteet, tiedon omistajuus, vastuut, toimintatapojen muutokset, tiedon avaaminen, tietojen luokittelun samankaltaisuus, joukkoistaminen ja toiminnan kehittämiseen kannustaminen ovat ydinasioita, joiden avulla rakennettuun ympäristöön liittyvät tietovarannot saadaan tuottavaan käyttöön, säästetään kustannuksissa ja vältetään päällekkäistä tiedonkeruuta. Palvelupäällikkö Outi Hermans, Helsingin kaupunki: “Tiedon avulla voidaan rakentaa vahva sokkeli, jonka varaan palvelumuotoilulla rakennetaan hyvät palvelut. Monen luukun käsittelyt eivät kuulu digiaikaan.” Uudistukset voidaan toteuttaa ketterästi pieni muutos kerrallaan.

syke&cvm

Conversatumin ja SYKEn toteuttaman hankkeen Tieto käyttöön, parempia päätöksiä (TIPPI) päätösseminaarissa 24.1. Helsingissä esiteltiin hankkeen keskeiset tulokset ja toimenpide-ehdotukset lähes sadalle paikalla olleelle rakennettuun ympäristöön liittyvien tietojen ammattilaiselle, joista useimmat olivat olleet mukana työskentelyssä. Työn perusperiaatteita olivat avoimuus, sidosryhmien osallistaminen ja vuorovaikutus, mikä näkyy lopputuloksissa: tulokset ja toimenpide-ehdotukset perustuvat todellisten toimijoiden, noin 50 organisaation, kokemuksiin ja tarpeisiin.

Tieto käyttöön, parempia päätöksiä -hanke tehtiin ketterästi, välituloksetkin ovat jo olleet jo käyttökelpoisia ja otettuja käyttöön. Conversatumin ja SYKEn yhteistyö oli uudenlaista hedelmällistä asiantuntijatyötä: SYKEn ympäristötietojen laaja asiantuntemus yhdistettynä Conversatumin avoimiin, vuorovaikutteisiin ja  tavoitehakuisiin työtapoihin takasivat konkreettisesti hyödynnettävissä olevat tulokset suunnitellussa aikataulussa. 

TIPPI-hanke kuuluu valtioneuvoston tutkimustoiminnan (VN TEAS) piiriin, jolla halutaan tukea päätöksentekijöiden tietämystä. Tulokset tukevat erinomaisesti tätä tavoitetta nostamalla esiin löydetyt ongelmakohdat ja ehdottamalla selkeitä toimenpiteitä ja uusia toimintamalleja.